Fundacja NoeSe

Fundacja NoeSe

Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji

Prezes Fundacji NoeSe Instytut na rzecz NeuroRozwoju, Terapii i Rehabilitacji

Renata Czyżewska

Terapeuta pedagogiczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, tyflopedagog i rewalidant, na co dzień prowadząca terapie indywidualne i grupowe z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera, dziećmi i młodzieżą posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, niepełnosprawność intelektualną, ruchową w tym z afazją, narządu wzroku oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Uczestniczyła w szkoleniach o tematyce: „Rozwijanie kompetencji czytelniczych w przedszkolu”„ Nowoczesne technologie w terapii autyzmu. Wykorzystanie wysokiej technologii w pracy dydaktyczno-terapeutycznej z dziećmi z ASD”, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, Warsztaty z zakresu Kształcenia specjalnego i integracyjnego, „Strategie rozwiązywania problemów związanych z seksualnością osób ze spektrum autyzmu”, „Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakologii”, „Jeśli chodzi o mnie…” – szkolenie dotyczące Zespołu Aspergera, „Plany aktywności w pracy indywidualnej i grupowej”, Sensoplastyka – Trener I stopnia, Kurs Picture Exchange Communication System- Poziom 1 (PECS), „Trening Umiejętności Społecznych (TUS) – terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”, „Wykorzystanie zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju” – kurs III stopnia.

Scroll to Top